Isidre Archs, S.L. - Empresa constructora

Fruit d’una trajectòria Professional iniciada l’any 1962 juntament amb l’esforç, modernització i diversificació , ISIDRE ARCHS S.L. consolida la seva experiència dins del mon de la construcció.

Honradesa, capacitat de treball i bona execució son els referents històrics d’un inici familiar en el qual es suma la millora dels processos i sistemes de treball amb la integració de professionals amb amplia experiència dins del sector.

El futur prestigi d’ISIDRE ARCHS S.L. ens responsabilitza a la solidaritat amb el medi ambient i qualitat de les nostres obres. Un segell de garantia com a condició indispensable.

L’especialització amb construcció de tota classe d’obres juntament amb el nostre parc de maquinaria, equip tècnic i humà donen un valor afegit a la nostra capacitat i solvència.

Seguim en davant aprenent i millorant en el curs de les obres però deixant enrere la nostre petjada a la feina ben feta.

OBRA CIVIL

La noció d'obra civil està lligada al desenvolupament d'infraestructures per a la població. Des d'ISIDRE ARCHS volem contribuir a la organització del territori i al aprofitament que es fa d'aquest. Construcció de carrers i carreteres que possibiliten les necessitats de mobilitat dels vianants i la circulació dels mitjans de transport, ponts i túnels que permetin travessar un àrea o sector, xarxes de serveis que ens permetin comoditat i comunicació son exemples representatius.

La importància del bé social actual ens recolza per a realitzar aquest tipus de construccions en benefici de les comunitats .Per tant entenem com a rellevant que des de ISIDRE ARCHS existeixi un treball constant per a millorar l'organització i la qualitat de la via pública.

EDIFICACIÓ

Edificar, fabricar o desenvolupar qualsevol obra d'arquitectura o enginyeria, de tipus residencial o industrial, és el nostre objectiu.

Construir amb la màxima intel·ligència i creativitat és el valor emprat per donar un sentit simbòlic a tot allò que fem.

Construcció sostenible, per portar a terme edificis de diferents tipologies i creació de ciutats, en general, fent una aposta pels materials i processos que tenen cura pel medi ambient.

Estem compromesos amb la construcció, volem innovar, volem representar i acompanyar als nostres clientes per donar un valor afegit a desenvolupar un mon millor.

MEDI AMBIENT

Responsabilitzats a construir i generar sostenibilitat. Atenent al desenvolupament d'una obra on es concentren, en bona part, consum de recursos, generació de residus i emissions contaminants ISIDRE ARCHS S.L. adquireix el compromís de participar activament a crear un model constructiu basat en el coneixement , l'eficiència i l'estalvi d'energia.

L'eficàcia constructiva ens ajuda a rendibilitzar recursos i ens permet optimitzar la generació i gestió de residus.

Gestió i planificació, de la manera més eficient i competent possible és l'objectiu de la nostra empresa per a la satisfacció dels nostres clients.

REFORMES I REHABILITACIÓ

És una àrea de construcció amb dedicació especialitzada, la millora de habitabilitat en una vivenda, la recuperació integral i revitalització d'entorns urbans, artístics i paisatgístics son desenvolupats amb una sensibilitat del tot acurada.

L'objectiu d'aconseguir condicions suficients de seguretat constructiva i comoditat, millora de les condicions d'eficiència energètica, millora d'accessibilitat mitjançant la supressió de barreres arquitectòniques i l'adequació funcional a les necessitats de persones amb discapacitat son el repte a assolir.

Dins de la filosofia constructiva d'ISIDRE ARCHS S.L. Forma una part fonamental integrar criteris de sostenibilitat i innovació ,en les accions de renovació energètica.

EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

Excavacions i moviments de terres en un àmbit general son els termes que donen sentit als inicis de ISIDRE ARCHS S.L. ja fa més de 50 anys. Una dedicació sostinguda fins a data d'avui que ha possibilitat la nostra expansió i especialització en qualsevol camp constructiu.

Maquinaria i vehicles especialitzats, mitjans propis que ens permeten disponibilitat per donar millor servei i prestigi.

Els arrels formen part de la nostra història, la capacitat i la experiència en aquest àmbit son una part fonamental de ISIDRE ARCHS S.L.